Roulette

Een van de spannendste casinospellen is Roulette. Ondanks de kans op een prijs zo laag is, is de spanning zo hoog. Het getik van het balletje, dat tolt in de roulette laat de zenuwen doen opkomen.  Roulette is een spel, dat je zeker een keer gespeeld moet hebben.
Het Casino biedt dit roulettespel online. Je kunt het spel gratis spelen in de oefenmodus van het beginscherm. Zo vaak je maar wilt. Uiteraard krijg je de prijzen, die gewonnen worden in een oefenronde niet uitbetaald. Maar het is zeker een goed voorbeeld van de realiteit.

Online spelen

Bij het beginscherm kies je voor het spel Roulette. Je krijgt meteen een roulette tafel te zien. Door op nieuw te klikken, gaat een ronde van start. De roulette tafel in onderverdeeld in verschillende hokken. Zo is de tafel onderverdeeld in drie maal 12 getallen. Je kunt inzetten op een getal of juist op een reeks getallen binnen de drie delen. Tevens kan je ook inzetten op kleur, op even – oneven, getallen tussen 1-18 of juist getallen tussen 19-36. Je klikt op het fiche, dat je wilt inzetten en sleept deze op het juiste hokje. Hierna druk je op draaien. Het roulettewiel komt in beeld en het balletje tolt in de rondte. Stopt hij op het juiste getal of combinatie van je inzetten, dan krijg je hiervoor punten. Door op verschillende manieren in te zetten, wordt de kans op een prijs verhoogd.

Amerikaanse Roulette

Bij het Casino wordt het Amerikaanse Roulette gespeeld. Het doel bij Amerikaans roulette is om zoveel mogelijk punten bij elkaar te sparen door in te zetten op verschillende getallen en getallen combinaties. De inzetmogelijkheden zijn breder, vergeleken met de standaard Franse versie van Roulette, dat in de meeste casino’s wordt aangeboden.

Het Amerikaanse roulettewiel heeft 37 vakjes, die onderverdeeld zijn op een zwart of rood achtergrond. Bij het Online Casino zijn de rode vakjes geel aangeduid, in verband met duidelijkheid op het beeldscherm.

Het verschil met de Franse versie is, dat de Amerikaanse roulette begint met het getal nul en de rest van de hokjes hebben een getal tussen de 1 en de 36. Het nul vakje is groen aangeduid.

Net als bij de Franse versie van roulette, draait de dealer het wiel naar een kant en werpt hij het balletje in de tegenliggende richting. Naarmate het wiel draait, verliest het balletje en het wiel snelheid en uiteindelijk belandt het balletje in een hokje dat het winnende nummer wordt. Heb je ingezet op dit getal, of op de kleur van dit hokje, dan heb je gewonnen.

Prijzen

Bij roulette zijn de prijzen zoveel x de inzet waard. Ieder inzet heeft zijn eigen x aantal punten. Zo wordt de inzet op een juist getal meer beloond, dan dat je enkel op even of oneven inzet. Zet je in op 1 getal, dan heet deze straight up. Dit geeft ruim 35 x je inzet. Het minst worden de reeksen en kleuren beloond. Daarom is het bij Amerikaans roulette het meest verstandig om in te zetten op verschillende manieren, om zo toch een groot aantal punten bijeen te kunnen verzamelen. Het is niet te manipuleren of van te voren in te schatten welk getal er uit een ronde komt. Je inzet verdelen over verschillende getallen, kleuren en reeksen geeft meer kans op prijzen.